BVL Bouwadvies: Producten & Diensten

Producten & Diensten


BVL Bouwadvies BV levert diensten op het gebied van bouwprojectmanagement voor alle fasen van de bouw. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het GOTIK-model. Dit houdt in dat BVL Bouwadvies BV de projecten stuurt op zowel Geld, Organisatie, Tijd,  Informatie en Kwaliteit. Tevens leveren wij diensten op het gebied van bouwadvisering.
 
Bouwprojectmanagement:

    * Locatieonderzoek
    * Haalbaarheidsstudie
    * Investeringskostenraming
    * Programma van eisen
    * Begeleiden van aanbestedingen en selecties
    * Directievoering
    * Bouwtoezicht 

Bouwadvisering:

    * Bouwregelgeving
    * Bouwkostenramingen
    * Technische advisering
    * Meerjarenonderhoudsplanning
    * Bouwkundige opnames
    * Funderingsonderzoek
    * Schadeafhandeling
    * Conflictbemiddeling

 

Sinds 2008 zijn wij ook gecertificeerd bouwbegeleider in de gemeente Almere.

 

Sinds onze oprichting zijn wij werkzaam in de begeleiding van funderingsherstel. Zie bijgaande pagina.