BVL Bouwadvies: Funderingsonderzoek

Funderingsonderzoek


Wij verzorgen funderingsonderzoeken volgens de richtlijnen van f3o.

Een funderingsonderzoek kan uit verschillende onderdelen bestaan, die door ons in overleg met de opdrachtgever worden bepaald.

De verschillende onderdelen die in een funderingsonderzoek kunnen worden vermeld zijn:

Archiefonderzoek: Verkijgen van informatie als zijnde bouwjaar, bouwtekeningen en rapporten.

Externe- en interne visuele inspectie: Het vastleggen op foto van scheuren, zettingen e.d.

Vloerveldwaterpassing: Met een vloerveldwaterpassing wordt de scheefstand van de vloeren opgemeten.

Lintvoegwaterpassing: Met een lintvoegwaterpassing wordt de scheefstand van de gevels vastgelegd.

NAP-waterpassing: Vanaf de dichtsbij gelegen Peilbout wordt teruggemeten naar het pand, om het niveau te bepalen ten opzichte van NAP.

Grondwaterstand: Indien aanwezig wordt de grondwaterstand opgevraagd, via peilbuizen in de buurt, over de afgelopen 20 jaar.

Funderingsinspectie: Het graven van een of meer inspectieputten om de kwaliteit en afmetingen van het funderingshout te bepalen(met een gekalibreerde inslagmeter, 'de Specht'), de aangetroffen grondwaterstand in te meten en de staat van het metselwerk van de muur boven het funderingshout vast te leggen.

Laboratoriumonderzoek: Indien de kwaliteit van het funderingshout binnen een bepaald gebied valt volgens de richtlijn van f3o wordt een houtmonster genoemen, dat in overleg met de opdrachtgever ter analyse kan worden aangeboden bij Stichting Hout Reseach.

 

 

Voor meer informatie en prijsopgave kunt u ten alle tijden contact opnemen met onze funderingsinspecteur:

 

Dhr. Joep Dingemans

Tel:0186-61 60 02

Mob:06-23 14 22 03

Mail:j.dingemans@bvlb.nl.

 

BVL Bouwadvies is lid van F3O (Organisatie Onafhankelijk Onderzoek Funderingen) zie: F3O

 Per 1-1-2018 zal F3O opgaan in KCAF. Zie www.kcaf.nl