BVL Bouwadvies: CSG Buitenveldert

CSG Buitenveldert


Projectomschrijving
Uitbreiding CSG Buitenveldert.
   
Opdrachtgever
Ceder

Contactpersoon
de heer H. Lighthart (directeur school)

Taken BVL Bouwadvies
Het voeren van bouwmanagement over het gehele proces




Wie werkte hier aan mee?





Terug naar projecten

CSG Buitenveldert



Aanvullende informatie


Het scholencomplex CSB Buitenveldert te Amsterdam is een monumentaal pand. Gezien het huidige leerlingenaantal is door de gemeente geld beschikbaar gesteld voor uitbreiding van het pand. In verband met de grootte van de kavel en het in gebruik blijven van het pand is besloten de werkzaamheden in fasen uit te voeren en is een deel van het bestaande pand gesloopt om ruimte te creëren voor de uitbreiding.

Aanvullende informatie

- Uitbreiding circa 2.600 m2


- Diensten BVL Bouwadvies

- Bouwprojectmanagement, bestaande o.a. uit:
- Opstellen programma van eisen
- Opstellen investeringskosten
- Architectenselectie
- Begeleiden ontwerpfase
- Toets bouwkosten
- Opstellen contracten
- Directievoering
- Nazorg