BVL Bouwadvies: Algemen voorwaarden

Algemene voorwaarden


Op al onze opdrachten is de RVOI-2001 van het Kivi van toepassing.
Deze kunt u hieronder downloaden.


RVOI-2001
Bijlage RVOI-2001


Op verzoek kunnen wij ook volgens de DNR werken.
Deze kunt u hieronder downloaden.


DNR
Toelichting op DNR