BVL Bouwadvies: Advies Funderingsherstel

Advies Funderingsherstel


Eigenaar centraal bij funderingsherstel !

Diverse eigenaren worden geconfronteerd met het feit de fundering van hun woning/pand niet meer goed is. Met name speelt dit bij vooroorlogse woningen met een houten paalfundering. Door ver-schillende oorzaken zijn de houten palen aangetast en vaak zodanig, dat herstel c.q. vervanging van de fundering noodzakelijk is. Meestal is er dan ook sprake van zogenaamde  gevolgschade aan het casco van de woning, zoals scheurvorming, klemmende deuren, verzakkingen enz.
Dit is voor de betrokken eigenaren een ramp!
Vaak weet je het als eigenaar niet: je kunt het niet eerder weten, dan wanneer er schade zichtbaar wordt. De gevolgen zijn enorm. Zowel de ingrijpende wijze waarop de fundering hersteld dient te worden, als de erg hoge kosten die ermee gemoeid zijn.
Vandaar dat sinds enige tijd diverse gemeenten, waaronder Dordrecht, Rotterdam en Schiedam, de eigenaren te hulp schieten met een aantal mogelijke steunmaatregelen.
BVL Bouwadvies helpt eigenaren  met het helder krijgen van wat er precies aan de hand: is de fundering wel slecht, moet er nog een zogenaamd protocol-onderzoek komen, wat is dit, hoelang kan de fundering nog mee, kan/moet ik het alleen doen, of moeten de buren meedoen. Vragen die beantwoord dienen te worden, alvorens te bezien hoe een herstelpan eruit zou moeten te zien. En daarnaast met de praktische zaken, zoals hoe organiseer je dit alles, de aannemersselectie, vergunning(en), aanvragen subsidie/laagrentende lening enz. Kortom, BVL Bouwadvies vervult een vertrouwenspositie richting eigenaren. 
BVL Bouwadvies zorgt voor een goede begeleiding van het totale proces en het herstelproject.

 

Voor de funderingsproblemen is Rotterdam en Schiedam is een samenwerkingsverband opgezet met een ander bureau.

 

Heeft U een vraag of probleem, bel of mail gerust : een eerste consult is vrijblijvend en gratis!

 

Veel informatie betreffende funderingsproblemen is ook te vinden op de landelijke site: www.kcaf.nl